browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Artikel

Det bedste ved artikler er, at de fortæller historier om mennesker til mennesker. Både store og små historier har aktører, der føler, gør, tænker og handler. Det er historier, der taler til os gennem spejling, solidaritet eller afstandstagen.  

Journalister arbejder med de fem nyhedskriterier: aktualitet, væsentlighed, identifikation, sensation og konflikt. Ikke alle begivenheder er umiddelbart en nyhed, men de fleste historier rummer mindst et af de fem kriterier. Derfor kan man bruge nyhedskriterierne til at løfte ens artikel fra en opremsning af fakta til en meningsfuld fortælling.  

Artikler skal være fokucerede. Det giver ikke nogen mening at fortælle for fortællingens skyld alene. Alle gode artikler har en klar vinkel, der skal kunne koges ned til: “Jeg vil fortælle at…” Personaleblade eller kundemagasiner kan være fantastiske platforme til at formidle de gode historier, der udspiller sig i enhver organisation.