browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Aarhus Havn

Aarhus Havn er et landemærke, en buldrende industrikedel, en levende arbejdsplads i Århus’ blå hjerte. Og så er havnen interesseområde og knudepunkt for tusinder i og udenfor Danmarks grænser.

Magasinet Aarhus Havn udkommer 10 gange årligt og fortæller om havnens udvikling og drift. Læs min artikel “Studerende forudsiger kranernes fremtid” (side 11) her.